Interdyscyplinarne Zastosowania Kostki Rubika w Edukacji Wczesnoszkolnej

Program szkolenia dla nauczycieli
  • Wprowadzenie do Kostki Rubika w Edukacji
  • Krótka historia Kostki Rubika i jej wpływ na rozwój logicznego myślenia
  • Mechanizmy skupienia nawykowego u dzieci oraz korzyści z zastosowania tego mechanizmu podczas lekcji w szkole podstawowej
  • Kostka Rubika w Rozwijaniu Umiejętności Społecznych - zastosowanie w grach i aktywnościach kształtujących współpracę i komunikację
  • Techniki umożliwiające sekwencyjne układanie poszczególnych płaszczyzn kostki
  • Sposoby przekazywania instrukcji dzieciom - mechanizmy story telling-u
Nauczyciele szkolni, którzy wezmą udział w szkoleniu
"Interdyscyplinarne Zastosowania Kostki Rubika w Edukacji Wczesnoszkolnej” , mogą zdobyć szereg umiejętności i wiedzy, które wpłyną pozytywnie na ich praktykę nauczania.

Poniżej kilka obszarów, z których mogą czerpać korzyści:

1. Integracja Zasobów Edukacyjnych:
Nauczyciele dowiedzą się, jak skutecznie integrować Kostkę Rubika w różnych przedmiotach i lekcjach, co pozwoli na tworzenie bardziej interaktywnych i angażujących zajęć.

2. Rozwijanie Umiejętności Logicznego Myślenia
Przez praktyczne doświadczenia z Kostką Rubika, nauczyciele zdobędą umiejętność rozwijania u uczniów umiejętności logicznego myślenia oraz zastosowania go w różnych kontekstach edukacyjnych.

3. Kreatywne Nauczanie Matematyki
Kostka Rubika może stać się skutecznym narzędziem do nauczania pojęć matematycznych. Nauczyciele nauczą się tworzyć gry i zadania matematyczne z wykorzystaniem Kostki, które sprawią, że matematyka stanie się bardziej przystępna i atrakcyjna dla uczniów.

4. Tworzenie Interaktywnych Lekcji
Szkolenie pomoże nauczycielom w projektowaniu lekcji, które angażują uczniów poprzez interakcję z Kostką Rubika. Nauczyciele zdobędą umiejętność tworzenia dynamicznych i atrakcyjnych zajęć, które poprawią aktywność uczniów.

5. Rozwijanie Umiejętności Społecznych:
Nauczyciele będą mogli wykorzystać Kostkę Rubika w grach i aktywnościach, które wspierają rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak współpraca, komunikacja i praca zespołowa.

6. Różnorodność Metod Nauczania
Szkolenie pomoże nauczycielom poszerzyć swoją gamę metod nauczania, wykorzystując Kostkę Rubika jako narzędzie dydaktyczne. Nauczyciele zyskają elastyczność w dostosowywaniu swoich lekcji do różnych stylów uczenia się uczniów.

7 Rozumienie Zastosowań Interdyscyplinarnych:
Nauczyciele nauczą się, jak łączyć różne przedmioty, integrując Kostkę Rubika w sposób interdyscyplinarny. To umożliwi tworzenie lekcji, które łączą różne dziedziny w celu lepszego zrozumienia danego zagadnienia.

8. Stymulowanie Kreatywności Uczniów
Wykorzystując Kostkę Rubika, nauczyciele mogą stymulować kreatywność uczniów, zachęcając ich do eksperymentowania, analizowania i rozwiązywania problemów w innowacyjny sposób.

Zatem, uczestnicy tego szkolenia będą mogli w istotny sposób wzbogacić swoje umiejętności pedagogiczne, co przyczyni się do bardziej efektywnego nauczania i tworzenia inspirującego środowiska edukacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej

Kontakt
Wyłączny Partner AMAkids na terenie Łodzi
Telefon : 506 503 801
Email: lodz@amakids.pl
Made on
Tilda